Kako rešavati životne probleme? Da li su problemi samo izvor stresa ili nam pomažu da se razvijamo? Da li smo dužni da rešimo svaki problem koji nam naiđe, ili postoje nametnuti problemi?

U ovom paketu se bavimo taktikama i strategijama rešavanja svih vrsta problema. Problemi mogu biti korišćeni za razvoj svesti. Glavna tema je: kako efikasno i sa što manje stresa rešiti neki problem, i izvući iz njega životno iskustvo.

Metod koji se koristi za rešavanje problema, u okviru Unutrašnje reintegracije podrazumeva određivanje prioritetnih problema, transformaciju problema u projekat i uklanjanje prepreka na putu do rešenja.

Dobiti od pohađanja paketa “Rešavanje životnih problema” su:

  • Sposobnost suočavanja sa kriznim situacijama u životu
  • Sposobnost da se izvučemo iz perioda stagnacije
  • Rešavanje bilo koje vrste privatnih i poslovnih problema
  • Porast svesti
  • Porast snalažljivosti
  • Pretvaranje problema u projekte
  • Razmišljanje koje vodi rešenjima umesto žalbama

Paket sesija posvećen rešavanju životnih problema podrazumeva 10 sesija u trajanju od 60 minuta. Uslov za rad sa ovim paketom je kompletiran paket “Poboljšajte svoju komunikaciju”. Ukoliko imate taj uslov i zainteresovani ste za ovaj paket, možete nam se obratiti putem ovog linka.