Da li će nas ostvarenje ciljeva usrećiti zavisi samo od jednog faktora – njihove usklađenosti sa našom životnom misijom. Životna misija predstavlja našu osnovnu težnju koja stoji zamaskirana i potisnuta u nama.

Rad na otkrivanju životne misije je dubok i uključuje prvenstveno definisanje same misije, učenje razlike između misije i običnih ciljeva i želja, kao i praktičan rad na spoznaji sopstvene misije.

Valjda znam šta želim?

U vreme dominacije marketinga i nametnutih želja često gubimo svest o tome ka čemu zapravo težimo. Sistematičan rad na otkrivanju naše misije pomaže da živimo u skladu sa sobom i svojim vrednostima, kao i da postavljamo ciljeve koji su zaista naši. Ovaj rad predstavlja specifičan metod samospoznaje.

Koje su dobiti od ovog programa?

Dobiti od pohađanja paketa “Koja je Vaša životna misija?” su:

  • Osećaj svrhe u životu
  • Samospoznaja
  • Sposobnost da se živi u skladu sa svojim interesovanjima
  • Razvoj ličnih talenata i potencijala
  • Shvatanje šta nam je zaista važno u životu, i zašto
  • Oslobađanje od lažnih i nametnutih ciljeva
  • Otkrivanje unutrašnje autentičnosti

Paket sesija posvećen životnoj misiji podrazumeva 10 sesija u trajanju od 60 minuta i vežbu otkrivanja svoje životne misije. Uslov za rad sa ovim paketom je kompletiran paket “Poboljšajte svoju komunikaciju”. Ukoliko imate taj uslov i zainteresovani ste za ovaj paket, možete nam se obratiti putem ovog linka.