Solo-koučingKurs “Solo-koučing u 10 koraka” je zamišljen da osposobi polaznika da bolje upravlja svojim životom, i da bude sam sebi kouč. Akcenat kursa je na praksi – vežbama, i slanju svakodnevnih izveštaja nakon urađenih vežbi – mentoru.

Ovaj kurs je namenjen ljudima koji nisu raspoloženi da svoje probleme dele sa drugima, i koji prvenstveno žele da nauče da pomažu sami sebi.

Cilj ovog kursa je da polaznik stekne naviku svakodnevnog rada na sebi kako bi postao sposoban da efikasno rešava svoje probleme i postiže svoje ciljeve. Kurs prati skripta u kojoj se nalazi kompletna teorija sa praktičnim vežbama. Neke od tema koje pokriva ovaj kurs su:

-Solo-menadžment
-Opuštanje
-Dnevna disciplina
-Etika
-Ciljevi
-Problemi
-Komunikacija

Kurs traje deset nedelja. Tokom tih deset nedelja, vežbe se rade svakodnevno i zahtevaju 15 – 20 minuta dnevnog angažmana. Za prijave za kurs, možete nam se obratiti putem ovog linka.