Nebojša Kostić

Nebojša Kostić je sertifikovani kouč i klirer, i zasnivač sistema “Unutrašnja reintegracija.” Svoj rad bazira na višegodišnjem iskustvu u domenu ličnog razvoja. Iako primarno orijentisan na individualni rad sa klijentima putem sesija, radio je i kao predavač i asistent na koučing radionicama i seminarima. Sertifikat iz koučinga stekao je u Agenciji Dijada.

Pored toga, završio je trogodišnju obuku iz kliringa, i mnoštvo drugih radionica i seminara iz domena ličnog razvoja. Njegov rad možete pratiti i na Facebooku.