Poboljšajte svoju komunikacijuSvi naši odnosi zavise od komunikacije. Stoga rad na poboljšanju komunikacije predstavlja rad na transformaciji naših odnosa sa drugima.

Komunikacija se ne svodi samo na puko izgovaranje reči. Ona ima mnogo sastavnih delova čijom se analizom i razradom usavršava komuniciranje. Cilj komunikacije je: shvatiti i biti shvaćen.

Ovaj paket podrazumeva teorijski i praktičan rad na problemima u komunikaciji sa ljudima iz našeg okruženja, nesporazumima, zahladnelim odnosima, problemima izražavanja sopstvenog stava, kao i na popravljanju odnosa sa bliskim osobama.

Poboljšajte svoju komunikaciju pohađajući paket koji uključuje učenje teorije, praktične vežbe i sesije kojim se otklanjaju problemi u području komunikacije. Trajanje paketa se određuje prema potrebama svakog klijenta ponaosob. Zainteresovani za ovaj paket mogu nam se obratiti putem ovog linka.