Unutrašnja reintegracijaUnutrašnja reintegracija predstavlja sistem ličnog razvoja koji je nastao kao rezultat 20 godina istraživanja čoveka, njegovog uma, i velikog broja metoda koje pomažu čoveku da se očisti od negativnih misli, emocija i oblika ponašanja, kao i da svoj život učini svrhovitim, organizovanim i ispunjenim. Ovaj sistem poseduje precizno raspoređene korake kojima osoba prolazi, a koji podrazumevaju edukativni, terapijski i nivo samostalnog rada na sebi uz pomoć i podršku mentora. U početnim fazama se radi na razvoju elementarnih sposobnosti poput koncentracije, veštine dobre komunikacije i suočavanja sa životnim problemima, da bi se prešlo na planiranje budućnosti, poboljšavanje odnosa sa drugima, izgradnju etike, i razvoj čovekovog duha.

Sam pojam – Unutrašnja reintegracija – nije slučajno izabran. Ključne promene se tokom procesa dešavaju unutar čoveka. Problem na kome se radi je potrebno prvo rastaviti na sastavne delove (dezintegrisati), a onda sve elemente vratiti na pravo mesto (ponovo integrisati tj. reintegrisati).

Unutrašnja reintegracija nije zamišljena kao kolektivna obuka već prvenstveno kao individualni edukativno-terapijski program u kome je odnos između mentora i klijenta ključan. Mentorstvo podrazumeva: učenje i proveru razumevanja teorije, praćenje rada vežbi uz podršku i pomoć, i emotivno i mentalno rasterećenje putem sesija [1]. Program je podeljen u tri nivoa: osnovni, srednji i napredni i predstavlja detaljan pristup kompletnoj reformi ličnog života.

Dobiti od ovog programa su: povećana produktivnost u životu, razumevanje sa drugima, efikasnije korišćenje vremena, lakše rešavanje svih vrsta životnih problema, lakše definisanje i ostvarivanje životnih ciljeva, život u skladu sa svojom misijom, lakše snalaženje u finansijskim i emotivnim problemima, dublja opuštenost, i razvoj duha.

Trajanje programa je 12 meseci i podeljen je u tru nivoa tj. deset modula, koji traju po mesec dana (izuzev modula „Komunikacija“ i „Ciljevi“ koji traju po dva meseca). Na osnovnom nivou, klijent radi na osobinama neophodnim za pristojan život. Bez razumevanja sa drugima, elementarne sposobnosti da se posvetimo nekoj aktivnosti, kao i bez dnevne discipline, male su šanse da se uspe u bilo čemu. Na srednjem nivou klijent razvija sposobnosti efikasnog rešavanja problema i postizanja ciljeva. Sve više živi u skladu sa sobom i svojim vrednostima. Na naprednom nivou se radi na specifičnim područjima klijentovog života, koja su ključna za osećaj ispunjenosti u životu: finansijska stabilnost, emotivna stabilnost, etika, razvoj duha.

Osnovni nivo:

1. Koncentracija
2. Komunikacija
3. Dnevna disciplina

Srednji nivo:

4. Problemi
5. Životna misija
6. Ciljevi

Napredni nivo:

7. Novac
8. Emotivni odnosi
9. Etika i griža savesti
10. Način razmišljanja

Svaki modul uključuje 6 sati sesija Unutrašnje reintegracije u kojima se raščišćavaju problemi i blokade koje klijent ima u vezi sa temom modula. Pored toga, obezbeđena je adekvata teorija koja pokriva tu oblast, kao i vežba koju klijent radi sam, uz podršku mentora. Prednost ovog pristupa u poređenju sa drugim je u tome što su čitavo vreme i pažnja potpuno posvećeni klijentu i problemu na kome trenutno radi, što značajno ubrzava i produbljuje proces ličnog razvoja.

Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje programa “Unutrašnja reintegracija”, pre prijave obavezno pročitajte Pravila programa.

[1] Sesija predstavlja vremenski period od 60 – 90 minuta, u kome se sa klijentom radi na poboljšanju njegove sposobnosti da bolje upravlja sobom i svojim životom.