Unutrašnja reintegracijaUnutrašnja reintegracija predstavlja sistem ličnog razvoja koji je nastao kao rezultat 20 godina istraživanja čoveka, njegovog uma, i velikog broja metoda koje pomažu čoveku da se očisti od negativnih misli, emocija i oblika ponašanja, kao i da svoj život učini svrhovitim, organizovanim i ispunjenim. Ovaj sistem poseduje precizno raspoređene korake kojima osoba prolazi, a koji podrazumevaju edukativni, terapijski i nivo samostalnog rada na sebi uz pomoć i podršku mentora. U početnim fazama se radi na razvoju elementarnih sposobnosti poput koncentracije, veštine dobre komunikacije i suočavanja sa životnim problemima, da bi se prešlo na planiranje budućnosti, poboljšavanje odnosa sa drugima, izgradnju etike, i razvoj čovekovog duha.

Sam pojam – Unutrašnja reintegracija – nije slučajno izabran. Ključne promene se tokom procesa dešavaju unutar čoveka. Problem na kome se radi je potrebno prvo rastaviti na sastavne delove (dezintegrisati), a onda sve elemente vratiti na pravo mesto (ponovo integrisati tj. reintegrisati).

Unutrašnja reintegracija nije zamišljena kao kolektivna obuka već prvenstveno kao individualni edukativno-terapijski program u kome je odnos između mentora i klijenta ključan. Mentorstvo podrazumeva: učenje i proveru razumevanja teorije, praćenje rada vežbi uz podršku i pomoć, i emotivno i mentalno rasterećenje putem sesija [1]. Program predstavlja detaljan pristup kompletnoj reformi ličnog života.

Trajanje programa je 13 meseci i podeljen je u 11 nivoa sa dodatna 2 nivoa koji čije trajanje zavisi od potreba polaznika. Nivoi „Komunikacija“ i „Ciljevi“ traju po dva meseca.

NivoOblast radaBroj sesijaDobit od pohađanja nivoa
1Prisutnost8Prisutnost u sadašnjem trenutku; osnove sabranosti pažnje i koncentracije; prevazilaženje rasplinutosti
2Koncentracija8Povećana moć koncentracije i produktivnosti u bilo kojoj aktivnosti
3Komunikacija8Poboljšanje odnosa sa emotivnim partnerima, prijateljima, porodicom i poslovnim saradnicima; ubedljiva komunikacija
4Dnevna disciplina8Bolje upravljanje kućnim, porodičnim, poslovnim i drugim obavezama; dobra organizacija i samodisciplina; upravljanje vremenom
5Rešavanje problema8Sposobnost rešavanja svih vrsta problema i životnih kriza; transformacija problema u projekte
6Životna misija8Bolje razumevanje sebe (samospoznaja), i sposobnost da se vodi život u skladu sa sopstvenim talentima i interesovanjima
7Ciljevi8Definisanje ciljeva; razvoj strategije za postizanje ciljeva
8Novac8Vešto upravljanje finansijama i osnove planiranja finansijskog progresa
9Emotivni odnosi8Opuštenost; razvoj emotivne inteligencije; izlaženje na kraj sa svojim i tuđim osećanjima; čišćenje negativnih emocija
10Etika8Stavljanje pod kontrolu pogrešnih životnih navika i početak menjanja karaktera; čišćenje griže savesti; izgradnja lične etike; sprečavanje loše karme
11Način razmišljanja8Transformacija karaktera i kultivisanje uma; pozitivnije razmišljanje
BonusRešavanje velikih gubitaka~Rešavanje posledica trauma i velikih životnih gubitaka
BonusEnergetsko isceljivanje~Poboljšanje zdravlja; čišćenje i oporavak čovekovog biopolja: čakri, meridijana i aura

Svaki nivo uključuje 8 sesija (trajanje jedne sesije je 60min) Unutrašnje reintegracije u kojima se raščišćavaju problemi i blokade koje klijent ima u vezi sa temom tog nivoa. Pored toga, obezbeđena je adekvatna teorija koja pokriva tu oblast, kao i vežba koju klijent radi sam, uz podršku mentora. Prednost ovog pristupa u poređenju sa drugim je u tome što su čitavo vreme i pažnja potpuno posvećeni klijentu i problemu na kome trenutno radi, što značajno ubrzava i produbljuje proces ličnog razvoja.

Dobiti pohađanja programa Unutrašnje reintegracije su:

 • Povećana moć koncentracije i produktivnosti u bilo kojoj aktivnosti
 • Naučićete kako da komunicirate tako da vas drugi u potpunosti razumeju
 • Poboljšanje odnosa sa emotivnim partnerima, prijateljima, porodicom i poslovnim saradnicima
 • Bolje upravljanje kućnim, porodičnim, poslovnim i drugim obavezama
 • Naučićete kako da organizujete svoj dan, nedelju i mesec
 • Pozitivnije razmišljanje
 • Smanjenje stresa
 • Oporavak od neprijatnih životnih iskustava i “zagađenih” odnosa
 • Povećana sposobnost rešavanja svih vrsta problema i životnih kriza
 • Naučićete kako da probleme transformišete u projekte
 • Bolje razumevanje sebe (samospoznaja), i sposobnost da se vodi život u skladu sa sopstvenim talentima
 • Naučićete kako se postavljaju ciljevi, kako se pravi strategija i kako se dolazi do ostvarenja
 • Vešto upravljanje finansijama i osnove planiranja finansijskog progresa
 • Naučićete da se duboko opustite
 • Razvoj emotivne inteligencije
 • Stavljanje pod kontrolu pogrešnih životnih navika i početak menjanja karaktera
 • Dublji rad na karakteru i kultivisanje duha

Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje programa “Unutrašnja reintegracija”, pre prijave obavezno pročitajte Pravila programa.

[1] Sesija predstavlja vremenski period od 60 minuta, u kome se sa klijentom radi na poboljšanju njegove sposobnosti da bolje upravlja sobom i svojim životom.